Åtgärder under covid-19/measures during covid-19


 • Utomhus fotosessioner används så mycket som möjligt.
 • Bokning av fotosession i god tid krävs. Detta ger möjlighet att rengöra fotoutrustning.
 • För varandras trygghet ska fotograf, assistent och kund tvätta händerna ofta innan och efter varje fotosession. Fotografen har alltid handsprit tillgänglig.
 • Fotograf och kund måste hålla 2 m avstånd vid alla tillfälle under hela fotosessionen.
 • Vid event, om 2 m avstånd ej kan hållas för ett specifikt uppdrag, ska åtgärder vidtas som t.ex att minimera risken för trångt utrymme. Hittills har 2 m avstånd kunnat hållas tack vare kunder, gym/box ägare som sett till att banta ner antal deltagare samt ej tillåtit publik.
 • Om du vill känna dig extra säker kan du be fotografen att ha munsskydd under fotosessionen.English:

 • Outdoor sessions are used as much as possible.
 • Appointments are always required for all clients, allowing sufficient time to sanitize photographic equipment.
 • For each others safety the photographer, assistent and clients should wash hands regularly before and after photographic sessions. A hand sanitiser is always provided by the photographer.
 • The photographer and client must maintain 2 m ( six-foot ) separation between in all interactions at all times. 
 • In events, if strict physical distancing is not feasible for a specific task, other prevention measures are required like minimising narrow areas. This has always been possible thanks to clients, gym/box owners who have made sure to narrow down the amount of participants and having no public.
 • If you want to feel safer you are allowed to ask the photographer to use a facial covering mask.