Åtgärder under covid-19/measures during covid-19  • Utomhus fotosessioner används så mycket som möjligt.
  • Bokning av fotosession i god tid krävs. Detta ger möjlighet att rengöra fotoutrustning.
  • För varandras trygghet ska fotograf, assistent och kund tvätta händerna ofta innan och efter varje fotosession. Fotografen har alltid handsprit tillgänglig.
  • Fotograf och kund måste hålla 2 m avstånd vid alla tillfälle under hela fotosessionen.
  • Vid event, om 2 m avstånd ej kan hållas för ett specifikt uppdrag, ska åtgärder vidtas som t.ex att minimera risken för trångt utrymme. Hittills har 2 m avstånd kunnat hållas tack vare kunder, gym/box ägare som sett till att banta ner antal deltagare samt ej tillåtit publik.
  • Om du vill känna dig extra säker kan du be fotografen att ha munsskydd under fotosessionen.English:

Outdoor sessions are used as much as possible.

Appointments are always required for all clients, allowing sufficient time to sanitize photographic equipment.

For each others safety the photographer, assistent and clients should wash hands regularly before and after photographic sessions. A hand sanitiser is always provided by the photographer.

The photographer and client must maintain 2 m ( six-foot ) separation between in all interactions at all times. 

In events, if strict physical distancing is not feasible for a specific task, other prevention measures are required like minimising narrow areas. This has always been possible thanks to clients, gym/box owners who have made sure to narrow down the amount of participants and having no public.

If you want to feel safer you are allowed to ask the photographer to use a facial covering mask.